SPECIÁLIS KONTÉNEREK

40' méretű, vegyes felhasználású, vasúti-közúti szállításra alkalmas konténer

A konténer korlátozás nélkül alakítható át az ömlesztett árú szállítására alkalmas állapotból a nem ömlesztett, ill. darabosjellegű áru szállítására alkalmas állapotúvá, - és viszont.

Alkalmas arra, hogy mind vasúti, mind pedig közúti hordozóeszközön korlátozás nélkül továbbítható.

Lehetővé teszi a hordozóeszközről történő szabad le- és felrakást.

Olyan kialakítású,hogy alkalmazáson kívül ideiglenes raktárként is üzemeltethető, egymásra helyezve akár árúval telve is, gazdaságosan legyen tárolható.

Használhatósági fázisok:

1. FÁZIS

A felépítmény zárt állapotban, üresen van a tároló helyen elhelyezve. Ennek az állapotnak egy nagyobb rendszer részeként az a helyzet felel meg, amikor egy konténertároló bázison a felépítmények egymásra rakva (4 db ) vannak a tároló hely infrastruktúrájának megfelelő "kezelő útvonalak" mentén elhelyezve. Ezek kialakítását az emelő-mozgató berendezések milyensége határozza meg.

2. FÁZIS

A felépítmény a berakóhely helyszínére történő szállítása.Ez történhet a felépítmény méretének megfelelő nyerges vontatóval.

3. FÁZIS

A felépítménynek a továbbszállítást végző vasúti kocsira való emelése. A továbbszállítást biztosító vagonok méretei igazodnak a felépítmények (konténerek) méreteihez

4. FÁZIS

A felépítmény a célállomásra történő szállítása. A vonatba sorolás feltételeit nemzetközi vasútüzemi előírások ( UIC-eloírások) szabályozzák, ezeknek a vagon a ráhelyezett felépítménnyel megfelel.

5. FÁZIS

A felépítménynek a célállomáson történő leemelése az azt szállító vasúti kocsiról.

6. FÁZIS

A lerakott felépítmény belső használati állapota az ömlesztett árú fogadására állítása. Ez azt jelenti, hogy a belső térben elhelyezkedő surrantó lemezek üzemi állapotba vannak állítva : a felépítmény oldalain ajtók és ajtó nélküli mezők vannak kialakítva. Az ajtók kinyitva lehetővé teszik a nem az ajtók mentén a két oldalfalhoz erősített és középre összezárható surrantó lemezek kézzel történő összehajtását és rögzítését. Ezek önsúlya olyan, hogy bármilyen segédszerkezet nélkül, kizárólag egy személy, kézi erővel végre tudja hajtani ezt a műveletet. Ezt követően az ajtókkal szemközti falra összehajtott és rögzített , két db, a közös gerincen pánttal összeépített ruranntó lemezpárt az azokat a padlószerkezethez rögzítő talp-csúklópánt mentén széthajtják. Ennek a műveletnek a feltétele az, hogy a két elemből álló lemezszerkezetet , annak a gerincpánt vonalába rögzített spanifer-heveder meglazításával mozgásra, széthajtásra alkalmas állapotba hozzák. A műveletsor végén, a kétszárnyú ajtók és kiömlőnyílások ajtói biztonsági zárószerkezetei rögzítése után a felépítmény teljes hosszában alkalmas az ömlesztett árú fogadására.

7. FÁZIS

A felépítmény ömlesztett áruval történő megrakása. A rakodást megelőzően a felépítmény felső két tetőajtaját kinyitják. A tetőn való csúszásmentes közlekedést az ajtók mentén ill. az azok között elhelyezett lábrács biztosítja. Ez a művelet végrehajtható orsós vagy hevederes szállítószalagokkal ill. történhet tárolósíló alá állva is.

8. FÁZIS

A felépítmény töltése után továbbszállítás a felhasználási helyre nyergesvontatóval történik.

9. FÁZIS

Az ömlesztett áru kitárolása a felhasználás helyén. A kirakodás sík tárolóban, a tehergépkocsiról történik.

10. FÁZIS

Az ömlesztett árú kitározása után az üres felépítmény surrantó lemezei az üzemi helyzetből a széthajtott helyzetbe kerülnek. Az oldalajtók kinyitva, lehetővé teszik a darabos árú , ill. az raklapra szerelt árú berakodását. Az oldalfalakra hajtogatott és ott rögzített surrantó lemezek nem akadályozzák ennek az árúfajtának a szabad berakását és elhelyezését a speciális felületkialakítású kialakított padozaton. A felépítmény útja innen már a korábbiakban leírt fázisok tartalmának megfelelően alakul : a megrakott felépítményt a közúti járműre emelése, ez eljuttatja a vasúti fogadó állomásra (terminálra), ott ráemelik a vasúti kocsira, és a darabáruval megrakott konténert a következő célállomásra szállítható.